การพูดบรรยาย

การพูดบรรยาย

 

0000066

    การพูดแบบบรรยาย คือการพูดถึงรายละเอียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ผู้ฟังเข้าใจ และถ่ายทอดความรู้ได้แจ่มแจ้งชัดเจน มีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียว คือผู้ส่งสารเป็นผู้เสนอหรือแนะนำเรื่องนั้น ๆ การบรรยาย มีลักษณะเป็นการอบรม หรือสั่งสอนแบบเป็นพิธีการ เพื่อสอนเผยแพร่ หรือฝึกอบรม จุดมุ่งหมายคือทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม เชื่อถือด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจูงใจ การใช้เหตุผล การใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนข้อเท็จจริง ผู้ฟังจะได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจ และอาจเกิดแนวความคิดหรือทัศนคติใหม่ๆ จากเรื่องราวที่บรรยายนั้น การบรรยายเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ใช้กันมานานแล้ว และยังได้รับความนิยมอยู่ทั่วไป การบรรยายที่ดีคือการพูด ที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ตลอดเวลา จูงใจผู้ฟังให้ยอมรับและเชื่อถือ เนื้อหาที่บรรยายจะต้องเหมาะกับกลุ่มผู้ฟัง และจัดลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ดี ไม่สับสนและวกไปวนมา ข้อความที่บรรยายต้องกระจ่างชัดเจน และประเด็นต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงกัน ควรหาตัวอย่างประกอบในตอนต่าง ๆ ที่ควรจะมีตัวอย่างเพื่อความแจ่มแจ้งด้วย ผู้ที่จะบรรยายต้องเตรียมตัวตามทฤษฎีการพูด ทั่วไป คือกำหนดหัวข้อเรื่องสำคัญ แล้วศึกษาเรื่องนั้นอย่างละเอียด ตามปกติผู้บรรยายมักจะมีความรู้สูงในเรื่องที่จะบรรยายอยู่แล้ว แต่ก็จะต้องรักษาระดับความสนใจของผู้ฟังอยู่ตลอดเวลา จึงควรศึกษาขั้นตอนการพูด การเรียงลำดับความ และการต่อเนื่องของความคิด จะอธิบายเหตุก่อนแล้วไปสู่ผล หรือยกผลขึ้นมาก่อนแล้วอธิบายสืบไปหาเหตุก็ได้ การพูด บรรยายควรใช้ภาษาที่เป็นการสนทนา และผู้บรรยายควรมีความสามารถในการแสดงออกในด้านต่าง ๆ เช่น น้ำเสียง สีหน้า แววตา ท่าทางตลอดจนสัมพันธภาพกับผู้ฟังด้วย

0000066

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s