การพูดอภิปราย

การพูดอภิปราย

0000066

การอภิปราย การอภิปรายคือการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ของบุคคลกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อปรึกษาหารือกันและออกความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในเรื่องที่กำหนดให้

การอภิปรายแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ การอภิปรายกลุ่ม ซึ่งมีจำนวนผู้อภิปรายเท่าไรก็ได้ แต่ส่วนมากไม่เกิน 20 คน ทุกคนมีส่วนในการพูดและแสดงความคิดเห็น ผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง ไม่มีผู้ฟังที่เป็นบุคคลภายนอก การอภิปรายกลุ่มนั้นมักใช้ในการประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินงานในขอบเขตของผู้ร่วมอภิปราย ในกลุ่มจะมีการแต่งตั้งประธานและรองประธานเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการอภิปราย และการอภิปรายในที่ประชุมชน ซึ่งเป็นลักษณะการอภิปรายที่ผู้พูดกลุ่มหนึ่งแสดงความคิดเห็นแก่ผู้ฟัง และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามในเวลาที่กำหนดให้ การอภิปรายแบบนี้มีการจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนรวม หรือเพื่อเผยแพร่ความคิด ผู้อภิปรายเป็นหมู่คณะ มีจำนวนที่เหมาะสมกับรูปแบบของการอภิปราย และมีผู้ดำเนินการอภิปรายที่จะคอยควบคุมการอภิปราย

0000066

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s