การพูดในโอกาสสำคัญ

การพูดในโอกาสสำคัญ

0000066

การพูดในโอกาสสำคัญ การพูดในโอกาสสำคัญเป็นการพูดที่เราได้พบในสังคมปัจจุบัน เมื่อมีการจัดงานต่าง ๆ เช่น งานวันเกิด งานเลี้ยงต้อนรับ งานเลี้ยงส่ง งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส ฯลฯ บุคคลที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคมย่อมมีโอกาสได้รับเชิญให้พูด ในโอกาสสำคัญ ๆ ที่มีการจัดงานขึ้นอย่างแน่นอน และตามมารยาทแล้วเจ้าของงานก็ควรจะเชิญผู้มีเกียรติกล่าวคา อวยพร หรือแสดงความยินดี หรือต้อนรับตามโอกาส การพดูแบบนี้ ผู้พูดอาจทราบล่วงหน้า หรืออาจไม่ทราบก็ได้จึงมีการเตรียมตัวน้อยหรือไม่ได้มีการเตรียมตัวเลย ดังนั้นในการพูดแบบนี้จึงต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับโอกาส ใช้เวลากล่าวไม่นาน และใช้คำพูด ให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ ในที่นี้จะกล่าวถึง การกล่าวอวยพรเป็นตัวอย่าง การกล่าวอวยพร มักกล่าวถึงความสำคัญของโอกาส ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อวยพรกับ เจ้าภาพ การใช้ถ้อยคำ ต้องไพเราะ ฟังแล้วรื่นหู เป็นที่ชื่นชอบของเจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงาน เช่น การกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวในงานมงคลสมรส หลักสำคัญในการพดูก็คือ เป็นการอวยพรให้คู่สมรสได้ครองรักกันอย่างราบรื่น อาจจะให้โอวาทบ้าง แต่ไม่ควรพูดอบรมสั่งสอนคู่สมรสมากเกินไปจนน่ารำคาญ ควรพูดสั้น ๆ เป็นลักษณะการอวยพรโดยให้ข้อคิดอย่างย่อ เท่านั้น

0000066

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s