การโต้วาที

การโต้วาที

0000066

     การโต้วาทีการโต้วาทีคือการพูดแบบเสนอความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน มีฝ่ายที่เสนอความคิดเห็นฝ่ายหนึ่ง และมีอีกฝ่ายหนึ่งค้านความคิดเห็นนั้น การโตว้าทีมาจากคำว่า Debate แต่ละฝ่ายจะใช้วาทศิลป์กล่าวค้านความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยใช้เหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักวิชาการมาชี้ให้เห็นว่า ความคิดของฝ่ายตนถูก และหักล้างอีกฝ่ายหนึ่งอย่างมีเหตุผลและคมคาย การโต้วาทีประกอบด้วยญัตติ หรือประเด็นในการโต้ ประธาน กรรมการ ผู้โต้และผู้ฟัง ผู้โต้แบ่งเป็นฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน มักมีจำนวนฝ่ายละ 4-5 คน กระบวนการโต้วาทีจะเริ่มด้วยประธานกล่าวแนะนำ ผู้โต้วาทีแต่ละคน จากนั้น หัวหน้าฝ่ายเสนอเป็นผู้พูดก่อน และหัวหน้าฝ่ายค้านพูด เป็นคนที่สอง แล้วผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านพูด สลับกัน ทีละคนจนครบ ในตอนท้ายหัวหน้าฝ่ายค้านและหัวหน้าฝ่ายเสนอสรุปตามลำดับ จบลงด้วยการที่ประธานแจ้งผลการตัดสินของกรรมการ ในการตัดสิน กรรมการมักพิจารณาเหตุผล คารม และปฏิภาณในการหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งบุคลิกและลีลาการพูดด้วย การโต้วาทีเป็นการพูดที่สนับสนุนให้ผู้พูดรู้จักคิดและรู้วิธีการเสนอความคิดให้ถูกต้องตามหลักการ รู้จักใช้เหตุผลและข้อเท็จจริงมาคัดค้านหักล้าง และให้ผู้ฟังใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลด้วย การโต้วาทีจึงมีประโยชน์ในทางวิชาการ และมีประโยชน์ต่อคนในสังคมหลายประการ

0000066

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s