การพูด

การพูด

 

0000066

     การพูดเป็นสิ่งจําเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับบุคคลทุกคน เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้สื่อให้บุคคลได้
รู้และเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปและมีปฏิกิริยาตอบกลับให้เราเข้าใจได้และการพูดเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถ
พูดได้ยกเว้นผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง ทําให้ไม่สามารถพูดได้แต่ก็มิได้หมายความว่าบุคคลทุกคนจะพูด
เป็น การพูดเป็นนั้นเป็นเรื่องยากจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝน เพื่อให้สามารถพูดให้คนเข้าใจให้ความร่วมมือ
หรือปฏิบัติบางคนสามารถโน้มน้าวใจคนบางคนพูดให้มีความสุขยิ้มได้แต่บางคนกลับตรงกันข้ามพูดแล้วคน
ไม่ชอบไม่พอใจไม่ปฏิบัติตามจึงจําเป็นต้องฝึกฝน จึงสามารถกล่าวได้ว่าการพูดสามารถฝึกฝนให้พูดเป็นได้

0000066

อ้างอิง : http://management.aru.ac.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s